• sisäilma- ja rakennenäytteiden otto ja toimitus laboratorio analyysiin
  • analyysilausunnon ja raportin toimitus asiakkaalle